Vård och hälsa som förmåner


Förmåner är en form av ersättning ett företag kan ge till sina anställda annat än kontanter. Vård och hälsa är en relativt vanlig förmån och här tittar vi på vilka av dessa man kan skaffa skattefritt.

En anställd som har kostnader för något som gym kan man som arbetsgivare mot kvitto betala ett skattefritt friskvårdsbidrag upp till 5 000 kronor per år. Detta inkluderar då alla former av motion och friskvård. Alternativet är att stå för något som ett gymkort, så länge denna kostnad anses vara av mindre värde och för enklare aktivitet.

Ett annat sätt friskvård kan erbjudas till anställda är något som massage. Företaget tar då kontakt med någon som kan erbjuda denna tjänst och se till att de har lokal att arbeta i. Detta kan vara speciellt bra när arbetsuppgifter belastar nacke eller rygg och kan hjälpa till att lossa på eventuella spänningar.

Företag kan även bekosta privat sjukvård för anställda. Detta är alltså vård som inte är offentligt finansierat. Medan man inte behöver betala skatt för detta får man heller inte göra avdrag för kostnaden. Den anställda som nyttjar denna förmån behöver heller inte skatta, men som arbetsgivare kan man göra ett bruttolöneavdrag för att kompensera för kostnaden.