Att tänka på ergonomin


På alla arbetsplatser är det viktigt att tänka på hur man utför arbetet ergonomiskt. Detta inkluderar vilka arbetsställningar man naturligt hamnar i för att hantera utrustning i sin omedelbara närhet, vilken belastning man utsätts för och även den indirekta påverkningen något som arbetsbelysningen eller ljudnivån kan ha för arbetet.

Bristande ergonomi är problem i samspelet mellan människan och arbetsmiljön, och det kan föra med sig en rad olika problem. Det kanske inte många tänker som ergonomi är det utanför det mer vanliga om just möbler och dess utformning. Men även något som dålig belysning som tvingar personer tvingar personer att kanske börja kroppen på onaturliga sätt för att se detaljer, eller en lärare som behöver höja rösten ofta på grund av dålig rumsakustik kan båda anses vara brister i arbetsplatsen ergonomi.

När man arbetar med ergonomi finns det mycket att tänka på och det är lätt att göra misstag om man inte är väl informerad eller utbildad att tackla dessa situationer. Som tur är går det att anlita yrkeskunniga utövare att komma till en arbetsplats och göra en bedömning av ergonomin och kan hjälpa en att först och främst identifiera problem, men även föreslå vad som kan göras åt dem och säkra en bra ergonomi på alla olika arbetsplatser man har.

För att komma in med goda förutsättningar är det smart att satsa på både stolar och bord som går att justera höjden på. Utan detta kan det snabbt bli obekvämt för anställda som är kortare eller längre än vad möblemanget är anpassat efter.

Har man själv märk brister i ergonomin på sin arbetsplats bör man först ta kontakt med sin närmaste chef. Om inga förändringar görs kan man då vända sig till sitt skyddsombud, alternativt ta kontakt med sitt fackförbund. Det går även att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket, i en del fall kan de då göra ett besök på arbetsplatsen för att utföra en arbetsmiljöinspektion.